ახალი პარტნიორობა, რომელიც უზრუნველყოფს ტუბერკულოზის მკურნალობის გაუმჯობესებას მსოფლიოში

 

endTB პროექტის მიზანია მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის (MDR-TB) სამკურნალო შედარებით ხანმოკლე, ნაკლებად ტოქსიური და უფრო ეფექტური  რეჟიმების პოვნა   

·         ახალ წამლებთან ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფის გზით

·         კლინიკური კვლევის საშულებით

·         ადვოკატირებით ეროვნულ დონეზე და გლობალურად

პროექტის პარტნიორები არიან ორგანიზაციები „პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის“, „ექიმები საზღვრების გარეშე“ და „ინტერაქტიული კვლევა და განვითარება“ და ფინანსური პარტნიორია UNITAID.  პროექტი მოიცავს 15 ქვეყანას. 

იხილეთ ორ-წუთიანი ფილმი.

 

შეგიძლიათ დაგვიკავშირეთ ან გვიპოვოთ  ტვიტერზე

endTB welcomes UNITAID’s Grant extension

26 September 2018

Boston/Paris/Dubai, September 26, 2018. Partners In Health (PIH), Médecins Sans Frontières (MSF), and Interactive Research & Development (IRD) welcome Unitaid’s commitment to ending Tuberculosis, by investing an additional $21 million in the endTB project.

Read more

New TB drugs are safe, effective alternatives

Patient holding his medication, he takes up to 26 pills a day to treat XDR-TB. Here he holds his morning selection, which includes delamanid, one of the newest DR-TB drugs, which he is taking for the first time today.

 

13 July 2018

New interim findings from endTB indicate bedaquiline and delamanid could benefit many more patients.

Read more

Q&A: endTB clinical trial, one year on

Bedaquiline. (Daro Sulakauri / MSF)

 

24 March 2018

On World TB Day Dr. Lorenzo Guglielmetti, endTB trial co-principal investigator, takes stock of progress in the trial's first year.

Read more

PIH MSF MSF UNITAID