ახალი პარტნიორობა, რომელიც უზრუნველყოფს ტუბერკულოზის მკურნალობის გაუმჯობესებას მსოფლიოში

 

endTB პროექტის მიზანია მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის (MDR-TB) სამკურნალო შედარებით ხანმოკლე, ნაკლებად ტოქსიური და უფრო ეფექტური  რეჟიმების პოვნა   

·         ახალ წამლებთან ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფის გზით

·         კლინიკური კვლევის საშულებით

·         ადვოკატირებით ეროვნულ დონეზე და გლობალურად

პროექტის პარტნიორები არიან ორგანიზაციები „პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის“, „ექიმები საზღვრების გარეშე“ და „ინტერაქტიული კვლევა და განვითარება“ და ფინანსური პარტნიორია UNITAID.  პროექტი მოიცავს 15 ქვეყანას. 

იხილეთ ორ-წუთიანი ფილმი.

 

შეგიძლიათ დაგვიკავშირეთ ან გვიპოვოთ  ტვიტერზე

The Lancet: new safety and efficacy findings

Patient holding his medication, he takes up to 26 pills a day to treat XDR-TB. Here he holds his morning selection, which includes delamanid, one of the newest DR-TB drugs, which he is taking for the first time today.

 

14 February 2017

An MSF study on the combined use of new TB drugs in Armenia, India and South Africa shows promising results.

Read more

endTB at the Union Conference

Thumbnail

 

10 October 2017

Attending the UNION conference in Guadalajara (Mexico) on 11-14 October? Don’t miss these events from endTB and partners.

Read more

PIH MSF MSF UNITAID