ახალი პარტნიორობა, რომელიც უზრუნველყოფს ტუბერკულოზის მკურნალობის გაუმჯობესებას მსოფლიოში

 

endTB პროექტის მიზანია მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის (MDR-TB) სამკურნალო შედარებით ხანმოკლე, ნაკლებად ტოქსიური და უფრო ეფექტური  რეჟიმების პოვნა   

·         ახალ წამლებთან ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფის გზით

·         კლინიკური კვლევის საშულებით

·         ადვოკატირებით ეროვნულ დონეზე და გლობალურად

პროექტის პარტნიორები არიან ორგანიზაციები „პარტნიორები ჯანმრთელობისთვის“, „ექიმები საზღვრების გარეშე“ და „ინტერაქტიული კვლევა და განვითარება“ და ფინანსური პარტნიორია UNITAID.  პროექტი მოიცავს 15 ქვეყანას. 

იხილეთ ორ-წუთიანი ფილმი.

 

შეგიძლიათ დაგვიკავშირეთ ან გვიპოვოთ  ტვიტერზე

endTB clinical trial, one year on

Bedaquiline. (Daro Sulakauri / MSF)

 

24 March 2018

On World TB Day Dr. Lorenzo Guglielmetti, endTB trial co-principal investigator, takes stock of progress in the trial's first year.

Read more

The Lancet: new safety and efficacy findings

Patient holding his medication, he takes up to 26 pills a day to treat XDR-TB. Here he holds his morning selection, which includes delamanid, one of the newest DR-TB drugs, which he is taking for the first time today.

 

14 February 2018

An MSF study on the combined use of new TB drugs in Armenia, India and South Africa shows promising results.

Read more

PIH MSF MSF UNITAID